Hasvik kommunevåpen

Høring - arealendring på oppdrettslokalitet

NRS Farming, Postboks 1154, 9504 Alta har søkt om arealendring på eksisterende lokalitet 33997 Næringsbukta i Hasvik kommune.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn på Hasvik kommunes Servicetorg på rådhuset i Hasvik og på kommunens hjemmeside www.hasvik.kommune.no.

Eventuelle merknader og innspill fremmes skriftlig innen 09.11.2020 og oversendes Hasvik kommune, Fjellveien 6, Postboks 43, 9593 Breivikbotn eller per epost: post@hasvik.kommune.no

Spørsmål til søknaden rettes til NRS Farming per epost ved per.magne.bolgen@salmon.no eller tlf. 92896202.

Del dette: