Pressemelding fra Vest-Finnmark Regionråd

Høgskolen med desentraliserte tilbud

Høgskolen i Finnmark vil i løpet av 2011 tilby desentraliserte kompetansepakker i Vest-Finnmark, rettet enten mot mindre bedrifter eller befolkningen som helhet.
Vest-Finnmark regionråd (VFR) og Høgskolen i Finnmark (HIF) undertegnet april 2010 en partnerskapsavtale med formål å utvikle en sterk bo-, arbeids-og serviceregion, et dynamisk Vest-Finnmark.

I den forbindelse har Høgskolen i Finnmark forpliktet seg til å bidra med følgende elementer:

  • Utvikle og gjennomføre undervisningstiltak på høgere nivå
  • Systematisere og utvikle ny kunnskap om regional utvikling i perifere regioner
  • Fag og prosesskompetanse ved utvikling av tiltak i regi av avtalen
Institutt for økonomi, ledelse og regional innovasjon har med utgangspunkt i denne avtalen utarbeidet et fleksibel og nettstøttet studietilbud i form av første år i et Bachelorstudium i økonomi og administrasjon (60 studiepoeng. Dette betyr at høgskolen vil kunne ta en økonomisk-administrativ utdanning "på kjøkkenet", forutsatt at man er tilknyttet internet, og blir således også et tilbud for studiesøkende med bosted utenfor Vest-Finnmark.

Studiet

I studiet inngår følgende kurs:

Kursoversikt

Målgruppe:

Studiet retter seg primært mot personer som har vanskelig for å reise bort, men åpner samtidig for fleksible løsninger for andre grupper. Det kan være fordi man har en jobb eller er på reise.

Konsept:

Undervisningen vil bli organisert fleksibelt med elementer som vil kunne variere fra tradisjonell undervisning med samlinger/kollokvier, til teknologisk støttet undervisning, streaming (opptak av forelesninger) og veiledning på Skype eller lignende. Samlinger/kollokvier vil kunne arrangeres både desentralt og i Alta. I den grad det er studentgrunnlag kan studiet også arrangeres som ordinære studier.

Forutsetninger:

Studentene vil kunne ta alt fra et kurs til hele årsstudiet. Studiet må derfor årlig rekruttere minst 25 studenter for å bli igangsatt, og som da vil få utarbeidet et individuelt tilpasset opplegg.

Søknadsfrist:

Frist for å søke på dette studiet er satt til 1. juni 2011.
Interesserte bedrifter eller enkeltpersoner som ønsker nærmere informasjon om noen av ovennevnte kurstilbud kan kontakte næringssjef/næringskonsulent i Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Hammerfest eller Alta kommune. Daglig leder Arvid Mathisen, Vest-Finnmark regionråd og prosjektleder Sigurd Westgaard, Høgskolen i Finnmark, kan også kontaktes i denne forbindelse. Det vil bli annonsert i lokalpressen om tid og sted i god tid før oppstart av kursene.

Kontaktinformasjon:

Sigurd Westgaard
Mobil: 917 36 976
E-post: sigurd.westgaard@trollnet.no

Arvid Mathisen
Mobil: 905 23 167
E-post: regionrad@masoy.kommune.no

Les hele pressemeldingen her:

Del dette: