Hasvik kommunevåpen

Helhetlig folkehelseoversikt

Kommunestyret i Hasvik behandlet  i møte 11.02.20, sak 6/20

Hasvik kommunestyret godkjenner endelig forslag til «Helhetlig folkehelseoversikt – Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, 2020».

Dokumentet skal benyttes som kunnskapsgrunnlag i ulike kommunale planprosesser, jfr. krav i Plan- og bygningsloven og Folkehelseloven. 

 

Folkehelseoversikten for Hasvik 2020-2023 skal peke på de viktigste folkehelseutfordringene i kommunen, og hvilke utfordringer som er viktigst å fokusere på i den kommende planperioden. Nye vurderinger om hva som er de viktigste folkehelseutfordringene i kommunen, viser de samme folkehelseutfordringene som er omtalt i «Folkehelseoversikt for Hasvik 2016-2019». Dette oversiktsdokumentet vil derfor kun omtale helsetilstander, påvirkningsfaktorer og folkehelseutfordringer som er endret. «Folkehelseoversikt for Hasvik 2016-2019» og «Folkehelseprofiler» vil følge dette dokumentet som vedlegg.
 

Del dette: