Hasvik kommunevåpen

Helhetlig folkehelseoversikt

Kommunestyret i Hasvik behandlet  i møte 14.12.16, sak 89/16.

Følgende vedtak ble fattet enstemmig:

Hasvik kommunestyret godkjenner endelig forslag til «Helhetlig folkehelseoversikt – Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, 2016».

Dokumentet skal benyttes som kunnskapsgrunnlag i ulike kommunale planprosesser, jfr. krav i Plan- og bygningsloven og Folkehelseloven. 

Del dette: