Havner

Hasvik havn er lokalisert på sørsiden av Sørøya med innseiling fra det dype og åpne Sørøysundet. Innseilingen fra havet kan karakteriseres som åpen og grei og under normale værforhold uten fare for skipsfarten.

Hasvik havn

Hasvik havn er lokalisert på sørsiden av Sørøya med innseiling fra det dype og åpne Sørøysundet. Innseilingen fra havet kan karakteriseres som åpen og grei og under normale værforhold uten fare for skipsfarten.

Manøvreringsforhold og funksjonalitet

Hasvik havn har gode funksjonelle egenskaper. Havnen er beskyttet av to moloarmer på ca. 250 m hver med en moloåpning på midten med bredde ca. 60 m mellom dybdene 8-9 m. Det er bygget en utenforliggende molo som har skapt gode rolighetsforhold. Ytre del av havnebassenget har dybder på 6-7 m mens indre del har dybder på 4-5 m. Dybdeforholdene ved industrikaia er ikke tilstrekkelig i forhold til alle båter som er aktuelle.

Beskrivelse av kaier

Hasvik havn er kommunens innfallsport når det gjelder kommunikasjoner. Havnen er derfor både industrihavn og trafikkhavn. Det er følgende kaier med tilhørende arealer i Hasvik havn i dag:

Hasvik havn
Hasvik havn

Breivikbotn havn

Innseiling og miljøforhold

Fiskerihavn med stor trafikk under fiske på Breivikfjorden. Innseilingen til Breivikbotn fiskerihavn er åpen og grei. Havnen er beskyttet av en 250 m lang molo mot vest og en kortere, 50 m lang molo i nordøst. Navigerbar innseilingsbredde mellom moloene er ca. 80 m.

Havnebassengets størrelse er ca. 40 dekar med vanndybder i ytre del på 6-7 m og i indre del på 2-4 m.

Vinterstid kan det i kuldeperioder være fare for isdannelse i havna. Slik isdannelse kan være skadelig for fartøyene som trafikkerer havna.

Beskrivelse av kaier

Det er følgende kaier med tilhørende arealer i Breivikbotn havn i dag:

Breivikbotn havn
Breivikbotn havn

Sørvær havn

 Sørvær er en typisk fiskerihavn med følgende kaianlegg:

Sørvær havn
Sørvær havn

Kontaktinformasjon:

Hasvik kommune
Teknisk avdeling
Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN
Telefon: 78 45 27 00
Telefaks: 78 45 15 08

Fagleder teknisk: Halvard Holst-Olsen
Direkte telefon: 78 45 27 51
Mobil: 90 94 28 25
E-post: fagleder@hasvik.kommune.no

Del dette: