Hasvik kommunevåpen

Er du interessert i å være vikar?

Oppvekstsektoren behøver vikarer.

Vi har ledig assistentstilling fram til årsskiftet, både i Hasvik barnehage og Hasvik skole.

Vi har og bruk for vikarer som kan stille dager det er fravær av personalet i barnehagene, SFOene og skolene på alle tre steder.

 

Er du interessert, kontakt oppvekstleder Monika Olsen på tlf. 78452721

Del dette: