Logo - Norsk Friidrett

Elever i Hasvik kommune på startstreken i verdens største stafett!

Alle elever fra 5. til 9. klasse i Hasvik kommune er på startstreken i verdens største stafett. Stafetten går av stabelen 12. mai over hele landet.
På grunn av at 7. klasse er på leirskole i uke 19 vil Hasvik kommune arrangere stafetten 19. mai.

19. mai går startskuddet for TineStafetten på Sørvær stadion:

19. mai går startskuddet for TineStafetten på Sørvær stadion fra kl. 10.00. 64 elever løper for sin skole, og er med på å markere at TineStafetten har aktivisert over en million skoleelever gjennom 19. år. -En million barn og ungdom har satt av dagen for å oppleve idrettsglede i løpet av en skoledag – og også inspirasjon til videre aktivitet, det er stort! sier friidrettspresident, Svein Arne Hansen. Forskning viser at ungdom trener like mye som før, men at aktivitetsnivået samlet sett er for lavt. En kartlegging av fysisk aktivitet blant norske 9- og 15-åringer viste at bare halvparten av 15- åringene oppfylte helsemyndighetenes anbefalte mål om 60 minutters fysisk aktivitet per dag. -Vi opplever at lærerne setter pris på Tine Stafetten, og aktiviteten den skaper i barns hverdag. Det er stadig større etterspørsel etter våre aktiviteter i skolen og det er gledelig at friidretten er med på å skape aktive barn, sier Eftedal. For TINE er det fokus på aktivitet og kosthold, samt en sunn hverdag som danner bakgrunnen for det 18 år lange samarbeidet. – For oss er det en fryd å kunne bidra til at en million barn får oppleve denne idrettsgleden, sier prosjektleder Gunn Inger Røkke Ruud i TINE. Totalt sett er det 244 lag, og 93400 deltakere på landsbasis. I Hasvik kommune er alle skolene representert. Eftedal legger ikke skjult på at dyktige arrangører over hele landet er et av de største suksesskriteriene. - Vi har lokalearrangører som står på for å skape gode opplevelser for barna, og uten de ville vi ikke klart å få denne suksessen, sier Eftedal.

Se TineStafetten.no for mer informasjon.

Del dette: