Hasvik kommunevåpen

Den kulturelle Spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken ble innført med formål å gi et bedre og mer omfattende tilbud av kunst og kultur for eldre.

Kommunen søker fylkeskommunen om midler for å styrke kulturtilbudet for de eldre. Lag og foreninger i kommunen kan søke om midler.

Dette er en påminnelse om å søke om midler, da vi har hatt få innsendte søknader i 2018.

I søknaden må det komme frem hvor stor pengesum det søkes om, hva pengene skal benyttes til og hvem andre som bidrar med finansiering av arrangementet.

Kontaktperson:

Ida Sofie Teigen
telefon: 907 15 242
e-post: ergoterapeut@hasvik.kommune.no

Del dette: