Barnehager - betalingssatser

Disse betalingssatsene gjelder fra 01.01.18.

Disse betalingssatsene gjelder fra 01.01.18.

Breivikbotn barnehage

Prosentvis plass 1.barn  2.barn 3.barn Kostpenger
100 %  2910 2037 1455 272
50 % 1746     141

Hasvik barnehage

Prosentvis plass 1.barn  2.barn 3.barn Kostpenger
100 % 2910 2037 1455 272
50 % 1746     141

Sørvær barnehage

Prosentvis plass 1.barn  2.barn 3.barn Kostpenger
100 % 2910 2037 1455 258
50 % 1746     134

Det kan kjøpes dagplass for barn med halv plass i barnehage: Satsen er kr 200 pr. barn pr. dag.

Søskenmoderasjonen gjelder søsken som bor fast sammen og regnes etter grunnsatsen.
 

Foresatte kan søke om reduksjon i foreldrebetaling/gratis kjernetid jf. regjeringens vedtatte inntektsgrenser og aldersgrenser for ordningene.

Det kan søkes gratis barnehageplass i inntil 10 måneder for nyinnflyttede minoritetsspråklige barn.

Ny nasjonal ordning for foreldrebetaling

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Søknadsskjema for reduksjon i foreldrebetaling sendes Hasvik kommune, oppvekstleder, postboks 43, 9593 Breivikbotn.


Statlig informasjon