Hasvik kommunevåpen

Utlysning av barnehage- og SFOplasser

Hasvik kommune lyser med dette ut plasser i barnehage og SFO for barnehage-skoleåret 2015/2016.

Hovedopptak til barnehage/ SFO gjøres i henhold til gjeldende vedtekter.

Vedtekter og søknadsskjemaer ligger på kommunens hjemmeside.
Vedtekter Barnehage
Vedtekter SFO

Tidligere tildelt hel plass i barnehage er fast plass og er innvilget fram til ca. 20.08. det året barnet begynner på skole, eller til endt oppsigelsestid ved skriftlig oppsigelse jf vedtektene.

Søknad om barnehageplass:

Søknad om barnehageplass sendes elektronisk eller på papir til:

Hasvik kommune v/ oppvekstleder
Postboks 43
9593 Breivikbotn

Søknad om plass i SFO:

Søknad om plass i SFO sendes elektronisk eller leveres på papir til rektor ved angjeldende skole.

Eventuelle spørsmål rettes til oppvekstleder på tlf 78 45 27 24.

Søknadsfrist 1. april 2015.

Søknadsskjema:

Del dette:

Tips en venn Skriv ut