Foreldrepulsen:

Utforske sammen – leksehjelp på mellomtrinnet

På mellomtrinnet blir det faglige nivået stadig mer avansert, og mange foreldre føler at de kommer til kort i leksesituasjonen.

Din rolle som foresatt er ikke mindre viktig for de større skolebarna, men tilnærmingen blir litt annerledes.

Hvordan var nå dette igjen …?

På mellomtrinnet begynner det faglige innholdet på skolen å bli mer komplekst. Mange foreldre synes det er vanskelig å hjelpe til fordi de ikke er trygge på det faglige eller fordi framgangsmåter og systemer har endret seg siden de selv gikk på skolen.

Da er det viktig å vite at den faglige læringen er det skolen som tar ansvar for. Din rolle som forelder er å stimulere og motivere. Engasjer deg og still spørsmål, og vær åpen om det du ikke kan. Be gjerne barnet om å forklare deg hvordan det skal gjøres, slik får barnet forsterket sin kunnskap også.

Illustrasjon - leksehjel
Søk sammen på internett og i andre kilder for å finne ut mer om temaene barna jobber med på skolen. Kanskje lærer du noe selv også?

Sammen kan dere bruke internett for å oppklare spørsmål eller finne ut mer om et tema. Benytt sjansen til å hjelpe barna med å utvikle gode søkestrategier for å finne akkurat den informasjonen dere er på jakt etter, og vurdere kildene med et kritisk blikk.

Illustrasjon - leksehjel

Lese for å lære

De fleste elever på mellomtrinnet er nå stødige lesere, men leseferdighetene må fortsatt stimuleres og utvikles.

Fokuset skifter over fra å bli trygg på lesingen til å lese for å lære.

Leksene på mellomtrinnet innebærer ofte å lese fagtekster i lærebøkene, for så å samle og strukturere fakta og innhold.

Her kan foreldre være gode medhjelpere til å innarbeide gode lesestrategier.

Før de setter i gang med å lese fagtekster, er det viktig å tenke over hva som er formålet med lesingen.

Hva skal de være spesielt opptatt av, hva skal læres? Underveis i lesingen er det lurt å stoppe opp innimellom for å tenke over det de leser, stille spørsmål ved vanskelige ord og oppklare ting de ikke forstår.

Gjør gjerne notater i teksten eller ved siden av, hvor de trekker ut viktige begreper eller nøkkelfakta fra teksten, som de bruker som utgangspunkt for å besvare oppgaven.

Når mellomtrinnsbarna skal gjøre lekser:

  • Vær åpen og nysgjerrig om det du ikke kan.
  • Fortsett å stimulere lesingen selv om barna er gode lesere.
  • Snakk om søkestrategier og kildekritikk.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut