Foreldrepulsen:

Tid for jule(b)rus?

Vi vet at kombinasjonen julehøytid og alkoholforbruk kan være utfordrende for mange.
En av våre største helseutfordringer krever ekstra oppmerksomhet. Dette sier Legeforeningen i et åpent brev til alle kommuner i Norge (des 2010).
Alkohol i hjemmet
(illustrasjonsfoto)

Alkoholkonsumet i Norge er doblet på ti år. Blå Kors har registrert at dagens foreldre har et stort behov for faktainformasjon, gode råd og mulighet for å diskutere felles kjøreregler med andre foreldre.

Hovedfokus er satt på vårt desidert vanligste rusmid­del: Alkohol. Under følger noen faktabaserte foldere som setter temaet på dagsorden.

-Fars lever tåler uendelig mye mer fyll enn hva et barns psykososiale helsetilstand vanligvis klarer. - Frid Hansen, Borgestadklinikken.

Alkohol i hjemmet
(illustrasjonsfoto)

1. - 4. klasse:

Du er ditt barns viktigste rollemodell og forbilde . Undersøkelser viser at 8 av 10 barn i barneskolealder prøver å være så lik foreldrene som mulig – de lærer faktisk også alkoholvanene. Les mer her.

5. - 7. klasse:

Det er en myte å tro at "når jeg serverer eller sender med mitt barn alkohol, vet jeg i hvert fall hva og hvor mye hun/han drikker". Den som begynner med alkohol tidlig øker sitt forbruk utover i ungdomstida. Les mer her.

Ungdom:

Mer samsvar mellom det vi gjør og sier. Foreldrene er den viktigste medspilleren for å begrense alkoholforbruket blant ungdom. Samtidig er en del foreldre usikre på hva de skal gjøre for å begrense ungdommens alkoholbruk.
Alkohol i hjemmet
(illustrasjonsfoto)

Helsedirektoratet har utarbeidet fem gode råd om alkohol til deg som har en tenåring i huset:

  1. Sett tydelige grenser.
  2. Ikke gi alkohol til ungdom under 18 år.
  3. Snakk med andre foreldre om felles mål og grenser.
  4. Tenk gjennom dine egne grenser i forhold til alkohol.
  5. Vis at du bryr deg.

Les mer

Del dette:

Tips en venn Skriv ut