Sykkel og trafikk

Et barn må ha øvd lenge for å beherske sykkelen, og det er nødt til å trene på å sykle i trafikken.
Det handler ikke bare om å kunne sykle, men også å kunne trafikkreglene. Se film, prøv trafikkspillet og last ned trafikkreglene. Kan du forresten de åtte sykkelvettreglene?
Sykkel og trafikk
God sykkelopplæring gir barna bedre kontroll på sykkelen og styrker motorikk og balanse.

De tre første trinnene

Trinn 1: Mestre selve syklingen

God sykkelopplæring gir barna bedre kontroll på sykkelen og styrker motorikk og balanse. Å lære selve ferdigheten å sykle bør skje på et helt bilfritt område og ikke bare begrense seg til å holde balansen på sykkelen.

 • Sykle rett frem: Merk opp to linjer med ca. en halv meters mellomrom. Barnet sykler så sakte som mulig og holder balansen mellom strekene.
   
 • Bremse: Barnet skal lære å bremse opp foran en linje uten å miste kontrollen over sykkelen. Tren på å bruke begge bremsene og å bremse jevnt. Prøv med ulike hastigheter.
   
 • Balanse: Barnet skal sykle slalåm mellom klosser uten å berøre dem.

Trinn 2: Prøve ut sykling i nærmiljøet

Når barnet behersker ferdigheten å sykle forholdsvis bra må dette prøves ut i vanlig trafikk, og da fortrinnsvis i det miljøet barnet er kjent. En voksen må sykle sammen med barnet.

Det bør legges opp til flere korte turer slik at barnet får tid til å fordøye det det opplever. Hva det skal trenes på, er avhengig av trafikkmiljøet på stedet, men det bør være obligatorisk å gjennomgå:

 • plassering i veibanen 
 • tegngiving og sykling i veikryss
 • vikeplikt (med de varianter som finnes i nærmiljøet)
 • skilt i nærmiljøet
 • kryssing av kjørebanen

Til alle øvelsene må en legge vekt på se-teknikk og fartsavpasning.

Trinn 3: Sykling på egen hånd

Det er umulig å gi en fast regel for når barnet kan sykle alene i blandingstrafikk og ha hele ansvaret for valgene det gjør.

De foresatte må vurdere hvert enkelt barn: ferdighetene, trafikkforståelsen, miljøet, trafikktettheten m.m. og avgjøre ut fra dette når du mener det er forsvarlig.

Sykkel og trafikk
Bruk hjelm

Sykkelprøven for 4. - 5. klasse

Mange skoler gjennomfører sykkelprøve for 4. - 5. klasse. Filmen viser hvordan sykkelprøven i regi av skolen ofte gjennomføres i skolegården. Se filmen her.

Hvor godt sitter trafikkreglene?

Når du sykler på fortau har du vikeplikt – for alle! Sykler de i kjørebanen har de samme rettigheter og plikter som kjørende.

Last ned statens vegvesens brosjyre om trafikkregler for syklister her.

De 8 sykkelvettreglene

Sykkel og trafikk
De 8 sykkelvettreglene

Del dette:

Tips en venn Skriv ut