Hasvik kommunevåpen

Skoleskyss

Alle elever i grunnskole og videregående skole som skal ha skoleskyss for skoleåret 2013/14 må søke om dette.

I perioden 15. august -10. september må elever/foresatte gå inn på www.177finnmark.no/skoleskyss og søke elektronisk. Vedtak om skoleskyss sendes pr. epost/post.

Er eleven 15 år eller yngre, må foresatte stå for søknaden.

Enkeltvedtak

Det er ingen endring fra tidligere når det gjelder krav til skoleskyss, så alle som har hatt krav til dette tidligere vil få innvilget søknad om skoleskyss. Endringen fra tidligere ligger kun i søknadsprosessen.

Alle som har krav på skoleskyss skal ha et enkeltvedtak knyttet til seg, og det har ikke vært praktisert i Finnmark tidligere. Når du søker om skoleskyss vil enkeltvedtaket bli sendt ut etter kort tid. I tillegg vil skolen og bussoperatøren få informasjon om vedtaket.

Elever som ikke søker skoleskyss må betale billetten selv.

Særskilt skoleskyss

Elever som mener de har har krav på særskilt skoleskyss i henhold til Opplæringslova må søke om dette på samme nettsted under særskilt skoleskyss. Dette gjelder elever som enten har et handikap, bor utenfor områder med organisert skoleskyss eller på annen måte oppfyller krav om spesialtilpasset transport.

Søknadsportalen for særskilt skoleskyss åpner 15. august, og er åpen hele skoleåret.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut