Postjournal for 30-11-2017

Offentlig postjournal
Saksnummer: 004816/00522-005 I Dato: 2017-11-30
Saksbehandler: Rådmannen/Kari Kvil
Fra: Håkon Fottland
Sak: BIBLIOTEK - FELLES 2016 - 2019
Dokument: DAGBØKER FRA DØNNESFJORD
 
Saksnummer: 004817/00690-010 I Dato: 2017-11-30
Saksbehandler: Rådmannen/Kim-Are Walsø
Fra: Miljødirektoratet
Sak: SNØSCOOTERLØYPER I HASVIK KOMMUNE 2016/2017
Dokument: OVERTREDELSESGEBYR FOR VISSE OVERTREDELSER AV MOTORFERDSELSLOVEN VED BRUK AV SNØSCOOTER - ORIENTERING OM NY HJEMMEL
 
Saksnummer: 004822/00008-233 I Dato: 2017-11-30
Saksbehandler: Rådmannen/Anne Olsen-Ryum
Fra: Unntatt offentlighet i henhold til Ofl §13Fvl. § 13, 1.ledd
Sak: EGENMELDINGER 2017
Dokument: EGENMELDING
 
Saksnummer: 004819/00009-268 I Dato: 2017-11-30
Saksbehandler: Rådmannen/Anne Olsen-Ryum
Fra: Unntatt offentlighet i henhold til Ofl §13Fvl. § 13, 1.ledd
Sak: SYKEMELDINGER - 2017
Dokument: VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET/SYKEMELDING
 
Saksnummer: 004821/00009-269 I Dato: 2017-11-30
Saksbehandler: Rådmannen/Anne Olsen-Ryum
Fra: Unntatt offentlighet i henhold til Ofl §13Fvl. § 13, 1.ledd
Sak: SYKEMELDINGER - 2017
Dokument: VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET/SYKEMELDING
 
Saksnummer: 004796/00019-347 I Dato: 2017-11-30
Saksbehandler: Rådmannen/Kari Kvil
Fra: Unntatt offentlighet i henhold til Ofl §13Fvl. § 13, 1.ledd
Sak: SØKNAD OM PERMISJON - 2017
Dokument: SØKNAD OM PERMISJON
 
Saksnummer: 004823/00502-016 I Dato: 2017-11-30
Saksbehandler: Rådmannen/Kari Kvil
Fra: Unntatt offentlighet i henhold til Ofl §13Fvl. § 13, 1.ledd
Sak: TEKNISK - SØKNADER OM FORBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD
Dokument: TILSAGN OM TILSKUDD TIL FORBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD FOR IA-VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR
 
Saksnummer: 004824/00502-017 I Dato: 2017-11-30
Saksbehandler: Rådmannen/Kari Kvil
Fra: NAV Finnmark
Sak: TEKNISK - SØKNADER OM FORBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD
Dokument: PÅMINNELSE
 
Saksnummer: 004800/00019-348 I Dato: 2017-11-30
Saksbehandler: Rådmannen/Kari Kvil
Fra: Unntatt offentlighet i henhold til Ofl §13Fvl. § 13, 1.ledd
Sak: SØKNAD OM PERMISJON - 2017
Dokument: SØKNAD OM PERMISJON
 
Saksnummer: 004818/00395-002 I Dato: 2017-11-30
Saksbehandler: Rådmannen/Halvard Holst-Olsen
Fra: Arbeidstilsynet
Sak: TILSYN - HASVIK KOMMUNE TEKNISK ETAT
Dokument: TILSYN - HASVIK KOMMUNE TEKNISK ETAT ADMINISTRASJON
 
Saksnummer: 004795/00477-013 I Dato: 2017-11-30
Saksbehandler: Rådmannen/Kari Kvil
Fra: Connie Villemo Nilsen
Sak: ANSETTELSE AV BIBLIOTEKSJEF 70 % STILLING
Dokument: LEDIG STILLING - SØKNAD
 
Saksnummer: 004802/00477-014 U Dato: 2017-11-30
Saksbehandler: Rådmannen/Kari Kvil
Til: Connie Villemo Nilsen
Sak: ANSETTELSE AV BIBLIOTEKSJEF 70 % STILLING
Dokument: LEDIG STILLING - SØKNAD
 
Saksnummer: 004798/00481-006 U Dato: 2017-11-30
Saksbehandler: Rådmannen/Monika Olsen
Til: Fylkesmannen i finnmark
Sak: TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE - 2016/2017
Dokument: TILSTANDSRAPPORT 2017
 
Saksnummer: 004820/00507-001 U Dato: 2017-11-30
Saksbehandler: Rådmannen/Nina Nilsen
Til: Hasvik Idrettslag
Sak: OPPARBEIDING OG PREPARERING AV SKILØYPER
Dokument: OPPARBEIDING OG PREPARERING AV SKILØYPER