Postjournal for 16-12-2017

Offentlig postjournal
Saksnummer: 004887/00152-016 U Dato: 2017-12-16
Saksbehandler: Rådmannen/Nina Nilsen
Til: Pleie- og omsorg
Sak: VEDERLAGSBEREGNING 2017
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK - FORSKRIFT FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, HASVIK KOMMUNE, FINNMARK
 
Saksnummer: 004885/00335-006 U Dato: 2017-12-16
Saksbehandler: Rådmannen/Nina Nilsen
Til: Økonomikontoret
Sak: KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2018
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2018
 
Saksnummer: 004886/00440-008 U Dato: 2017-12-16
Saksbehandler: Rådmannen/Nina Nilsen
Til: Økonomikontoret
Sak: BUDSJETT - 2018
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021
 
Saksnummer: 004884/00468-007 U Dato: 2017-12-16
Saksbehandler: Rådmannen/Nina Nilsen
Til: Økonomikontoret
Sak: BUDSJETTREGULERING 2017
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETTREGULERING 2017
 
Saksnummer: 004890/00472-003 U Dato: 2017-12-16
Saksbehandler: Rådmannen/Nina Nilsen
Til: Ordfører
Sak: VIGSELMYNDIGHET
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK - RETNINGSLINJER FOR VIGSEL
 
Saksnummer: 004888/00481-008 U Dato: 2017-12-16
Saksbehandler: Rådmannen/Nina Nilsen
Til: Oppvekstleder
Sak: TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE - 2016/2017
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE - 2016/2017