Postjournal for 15-12-2017

Offentlig postjournal
Saksnummer: 004870/00270-006 I Dato: 2017-12-15
Saksbehandler: Rådmannen/Anita Soløy Wilhelmsen
Fra: Unntatt offentlighet i henhold til Ofl §13, Fvl. § 13, 1.ledd
Sak: SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD
Dokument: OVERSENDELSE AV LÅNETILSAGN PÅ STARTLÅN
 
Saksnummer: 004871/00471-007 U Dato: 2017-12-15
Saksbehandler: Rådmannen/Anita Soløy Wilhelmsen
Til: Unntatt offentlighet i henhold til Ofl §13, Fvl. § 13, 1.ledd
Sak: ANGÅENDE SØKNAD OM ETTERGIVING AV TILSKUDD
Dokument: OVERSENDELSE AV SLETTET PANTEDOKUMENT
 
Saksnummer: 004866/00487-006 U Dato: 2017-12-15
Saksbehandler: Rådmannen/Nina Nilsen
Til: Økonomikontoret
Sak: BETALINGSSATSER BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKOLE 2018
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK - BETALINGSSATSER BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKOLE 2018