Postjournal for 14-12-2017

Offentlig postjournal
Saksnummer: 004864/00471-006 I Dato: 2017-12-14
Saksbehandler: Rådmannen/Anita Soløy Wilhelmsen
Fra: Kartverket
Sak: ANGÅENDE SØKNAD OM ETTERGIVING AV TILSKUDD
Dokument: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
 
Saksnummer: 004865/00700-016 U Dato: 2017-12-14
Saksbehandler: Rådmannen/Nina Nilsen
Til: Økonomikontoret
Sak: OPPTAK AV LÅN - 2017
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK - OPPTAK AV LÅN - 2017