Postjournal for 04-12-2017

Offentlig postjournal
Saksnummer: 004855/00039-068 U Dato: 2017-12-04
Saksbehandler: Rådmannen/Monika Olsen
Til: Utdanningsdirektoratet
Sak: GRUNNSKOLE - FELLES 2017
Dokument: RAPPORTERING PÅ MIDLER GITT TIL VARIGE STYRKING I 2017