Postjournal for 01-12-2017

Offentlig postjournal
Saksnummer: 004828/00281-021 I Dato: 2017-12-01
Saksbehandler: Rådmannen/Kari Kvil
Fra: Hasvik kommune
Sak: LOKALE FORHANDLINGER - 2017
Dokument: FORHANDLINGSPROTOKOLL GODTGJØRELSE NØDNETTERMINAL BRANN
 
Saksnummer: 004829/00477-015 I Dato: 2017-12-01
Saksbehandler: Rådmannen/Kari Kvil
Fra: Elisabeth Storaas Jæger
Sak: ANSETTELSE AV BIBLIOTEKSJEF 70 % STILLING
Dokument: LEDIG STILLING - SØKNAD
 
Saksnummer: 004831/00504-001 I Dato: 2017-12-01
Saksbehandler: Rådmannen/Kari Kvil
Fra: Mirza Arshad
Sak: ANSETTELSE AV KOMMUNEOVERLEGE OG KOMMUNELEGE
Dokument: LEDIG STILLING - SØKNAD
 
Saksnummer: 004830/00477-016 I Dato: 2017-12-01
Saksbehandler: Rådmannen/Kari Kvil
Fra: Anna Tveit
Sak: ANSETTELSE AV BIBLIOTEKSJEF 70 % STILLING
Dokument: LEDIG STILLING - SØKNAD
 
Saksnummer: 004842/00011-032 U Dato: 2017-12-01
Saksbehandler: Rådmannen/Monika Olsen
Til: Unntatt offentlighet i henhold til Ofl §13Fvl. § 13, 1.ledd
Sak: HASVIK BARNEHAGE - OPPTAK, OPPSIGELSE 2017
Dokument: OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS
 
Saksnummer: 004841/00046-007 U Dato: 2017-12-01
Saksbehandler: Rådmannen/Monika Olsen
Til: Unntatt offentlighet i henhold til Ofl §13Fvl. § 13, 1.ledd
Sak: BREIVIKBOTN BARNEHAGE - OPPTAK, OPPSIGELSE 2017
Dokument: OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS
 
Saksnummer: 004832/00311-008 U Dato: 2017-12-01
Saksbehandler: Rådmannen/Erik Arnesen
Til: Unntatt offentlighet i henhold til Ofl §13Fvl. § 13, 1.ledd
Sak: PERSONALMAPPE
Dokument: AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHOLD
 
Saksnummer: 004844/00445-007 U Dato: 2017-12-01
Saksbehandler: Rådmannen/Nina Nilsen
Til: Roger Hansen
Sak: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - ANNEKS BØRRABUKTA 3
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - ANNEKS BØRRABUKTA 3
 
Saksnummer: 004839/00477-018 U Dato: 2017-12-01
Saksbehandler: Rådmannen/Kari Kvil
Til: Anna Tveit
Sak: ANSETTELSE AV BIBLIOTEKSJEF 70 % STILLING
Dokument: LEDIG STILLING - SØKNAD
 
Saksnummer: 004837/00504-002 U Dato: 2017-12-01
Saksbehandler: Rådmannen/Kari Kvil
Til: Mirza Arshad
Sak: ANSETTELSE AV KOMMUNEOVERLEGE OG KOMMUNELEGE
Dokument: LEDIG STILLING - SØKNAD
 
Saksnummer: 004861/00484-003 U Dato: 2017-12-01
Saksbehandler: Rådmannen/Nina Nilsen
Til: Rådmannen
Sak: REGULERINGSPLAN - HÅEN
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK - NY REGULERINGSPLAN HÅEN - OPPSTARTSVEDTAK
 
Saksnummer: 004833/00477-017 U Dato: 2017-12-01
Saksbehandler: Rådmannen/Kari Kvil
Til: Elisabeth Storaas Jæger
Sak: ANSETTELSE AV BIBLIOTEKSJEF 70 % STILLING
Dokument: LEDIG STILLING - SØKNAD
 
Saksnummer: 004845/00470-004 U Dato: 2017-12-01
Saksbehandler: Rådmannen/Nina Nilsen
Til: FeFo
Sak: REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ GNR 10/ GNR 12/1 - HASVIK KOMMUNE
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ GNR 10/ GNR 12/1 - HASVIK KOMMUNE
 
Saksnummer: 004848/00455-004 U Dato: 2017-12-01
Saksbehandler: Rådmannen/Nina Nilsen
Til: Sørvær Handel kolonial AS
Sak: SØKNAD - BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE - DELTAKELSE I MERKUR HOVEDPROGRAM
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD - BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE - DELTAKELSE I MERKUR HOVEDPROGRAM
 
Saksnummer: 004840/00316-013 U Dato: 2017-12-01
Saksbehandler: Rådmannen/Nina Nilsen
Til: Storeste Entreprenør AS
Sak: ANSKAFFELSE - 4-MANNSBOLIG BREIVIKBOTN
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK - ENDRING AV ANSVARSRETT (SØK) - 4-MANNSBOLIG I BREIVIKBOTN
 
Saksnummer: 004847/00130-008 U Dato: 2017-12-01
Saksbehandler: Rådmannen/Nina Nilsen
Til: Unntatt offentlighet i henhold til Ofl §13Fvl. § 13, 1.ledd
Sak: SØKNAD OM STARTLÅN
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ VEDTAK -SØKNAD OM STARTLÅN
 
Saksnummer: 004843/00238-005 U Dato: 2017-12-01
Saksbehandler: Rådmannen/Nina Nilsen
Til: Sørvær Fiskeriservice AS
Sak: UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE I SØRVÆR FISKERIHAVN - SØRVÆR FISKERISERVICE
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE I SØRVÆR FISKERIHAVN - SØRVÆR FISKERISERVICE