Foreldrepulsen:

Møter med mening

Aktive foreldre bidrar til at foreldremøtene blir møter med mening. De gode foreldremøtene er preget av dialog mellom foreldre og skole. Møt opp, still spørsmål og engasjer deg!

Vær en aktiv møtedeltaker

Vi har alle vært på foreldremøter hvor læreren har presentert praktisk og faglig informasjon for en taus foreldregruppe. Informasjonen er gjerne nyttig, men et treffpunkt mellom skole og foreldre har potensiale for å være mye mer enn enveis informasjonsformidling. Skolen bør legge til rette for aktivitet og dialog, og foreldrene bør gripe sjansen og engasjere seg i diskusjonene. Foreldremøtene er en god anledning til å bli kjent med de andre foreldrene i gruppa. Slik øker sjansen for at foreldrene kan skape et godt nettverk rundt barna. Foreldre som kjenner hverandre, samarbeider bedre og opplever større grad av medvirkning. Det legger også grunnlag for bedre konfliktløsning dersom det skulle oppstå en vanskelig situasjon i gruppa.
Illustrasjon - foreldremøter
På foreldremøter treffes foreldrene til barna i samme gruppe eller på samme trinn. Her får du informasjon fra skolen, deler erfaringer med andre foreldre og bidrar til å skape et bedre hjem-skolesamarbeid til beste for barnet.

Temaer å ta opp

Foreldremøter er en god arena for å drøfte andre familiers retningslinjer og grenser for barn i samme aldersgruppe. Temaer som kan være aktuelle å ta opp er for eksempel skolevei og trafikksikkerhet, digitale kjøreregler og nettvett, bursdagsfeiring, lommepenger, konfliktløsning og lekseoppfølging. Forebyggende arbeid mot mobbing er viktig gjennom hele grunnskoleløpet. Fokuser på å bygge et godt og inkluderende klima blant barna og foreldrene. Sosiale arrangementer som vennegrupper, følgegrupper, foreldrekvelder, klassefester, turer eller ekskursjoner kan være tiltak for å få til dette.
Illustrasjon - foreldremøter

Hva kan jeg spørre om på foreldremøtene?:

  1. Hvilke forventninger har skolen til oss foreldre?
  2. Hva kan vi forvente av skolen?
  3. Hvordan kan vi bidra til å skape et bedre klassemiljø?
  4. Hva kan vi gjøre for å følge opp skolegangen hjemme?
  5. Hvordan kan vi motivere og stimulere til lesing hjemme?
  6. Hva er det viktig at vi foresatte samarbeider om?
  7. Hvordan kan vi foreldre bidra til gode overganger – ved skolestart, overgang til ungdomsskolen eller videregående skole?

Del dette:

Tips en venn Skriv ut