Tema 2016: ”….fordi livet forandrer seg…”

Markering av verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en informasjons- og folkehelsekampanje som markeres mange steder i Norge i tiden rundt 10. oktober. 

Markeringene skjer i skoler, barnehager, organisasjoner, lag og foreninger, helseinstitusjoner, bedrifter, kommuner osv. Gjennom markeringene ønsker en å skape større åpenhet rundt psykisk helse og bryte ned tabuer. Budskapet er at alle har en psykisk helse.

Verdensdagen for psykiske helse 2016

Årets kampanje fokuserer på endringer i livet og samfunnet, og hvordan disse endringene påvirker våre liv og vår psykiske helse. I Hasvik kommune ønsker vi ved å gjennom en felles oppstart å skape et bredt engasjement for Verdensdagen 2016, og inviterer til:

Kick-off for Verdensdagen
1. juni 2016 kl 14.00
på rådhuset i Breivikbotn

Hva ønsker vi:

  • Gi informasjon om Verdensdagen og årets tema.
  • Idemyldring - hvordan kan vi markere Verdensdagen der vi er?
  • Starte planleggingen av ev. arrangement i forbindelse med Verdensdagen som er 10.oktober 2016.

Vel møtt!

Del dette:

Tips en venn Skriv ut