Leie av gymsal/basseng og andre kommunale lokaler


Fra 01.01.18:

 

  • Lag og foreninger som benytter kommunens gymsaler til fysisk aktivitet betaler ingen leie.
     
  • For bassenget betaler privatpersoner, lag, grupper eller sammenslutninger en sesongleie per uketime på kroner 1.372. Sesongen varer fra medio september til medio mai.
     
  • Satsen for å leie bassenget i enkelttilfeller settes til kroner 229 per time.

Statlig informasjon