Kulturskolen - betalingssatser


Betalingssats for kommunal kulturskole

  • Betalingssats pr. elev: kr 546,00  
  • Søskenmoderasjon barn nr. 2: kr 382,00
  • Søskenmoderasjon barn nr. 3: kr 273,00 


Søskenmoderasjon er beregnet til 30 % for barn 2 og 50 % for 3. eller flere barn. Moderasjonen gjelder søsken som bor fast sammen.

Helge/dagskurs: Pris annonseres ved påmelding.