Foreldrepulsen:

Hva er PISA?

Den internasjonale skoleundersøkelsen PISA har fått mye oppmerksomhet etter at resultatene fra 2012 ble offentliggjort.

Hva forteller denne undersøkelsen oss om tilstanden i norsk skole? Og hva forteller den ikke?

Hva er PISA-undersøkelsen?

PISA er et internasjonalt prosjekt i regi av OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Undersøkelsen måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.

Formålet med undersøkelsen er å belyse hvorvidt elevene tilegner seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter for morgendagens samfunn. 65 land deltar i undersøkelsen hvert tredje år, primært fra Europa, Amerika, Oseania, tidligere Sovjetunionen og Øst-Asia.

Illustrasjon - Pisa
PISA står for Programme for International Student Assessment, og gjennomføres hvert tredje år i fagområdene lesing, naturfag og matematikk.

Hva forteller resultatene om norsk skole?

Norske elever presterer omtrent på gjennomsnittet av OECD-landene i matematikk, litt over på lesing og litt under i naturfag. Læringsmiljøet i norske klasserom har blitt bedre siden målingene i 2003, og lærerne rapporterer om stor grad av ro.

Illustrasjon - Pisa
Illustrasjon - Pisa

I Norge virker det som elevenes sosiale bakgrunn og hvilken skole de går på, har mindre å si for skoleprestasjoner enn i de fleste andre land i undersøkelsen.

Hva sier PISA ikke noe om?

PISA undersøker bare et lite utvalg av de ferdighetene elevene bør tilegne seg på skolen.

Skriveferdigheter er eksempel på et område som ikke måles.

Dette fordi det er vanskelig å lage en sammenlignbar internasjonal undersøkelse av skriveferdigheter på tvers av språk- og landegrenser.

Oppgavene i PISA er like for alle land, og sier dermed ikke noe om elevenes måloppnåelse i følge den norske læreplanen for grunnskolen, med de områdene vi betrakter som viktige i vårt samfunn.

Fakta om PISA:

  • PISA er en internasjonal undersøkelse i regi av OECD.
  • Studien kartlegger 15- åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.
  • PISA gjennomføres hvert tredje år. Norge har deltatt siden oppstarten i 2000.
  • 510 000 elever fra 65 land, deltok i studien i 2012.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut