Foreldrepulsen:

Hjelp barnet i skriveutviklingen

Skriving er et viktig redskap i barnets læring. Å kunne uttrykke seg godt skriftlig er også nødvendig for å vise kompetanse og kunnskap.

Hvordan kan foreldre støtte og stimulere barnet i skriveutviklingen?

Skriv mye!

For at barna skal bli gode skrivere, må de skrive mye. Øvelse gjør mester i denne sammenhengen også. Skriving er et redskap for læring og refleksjon. Ved å skrive om ting barna har lært på skolen, husker de kunnskapen bedre og får en dypere forståelse.

Ofte blir tanker og ideer til mens man skriver, slik utvikler man kunnskap gjennom tekstskaping. God skrivetrening hjemme kan barnet blant annet få ved å blogge, skrive dagbok, lage tegneserier, skrive dikt, skrive brev eller e-post til en venn.

Illustrasjon - skriveutvikling
Gjennom utviklingen går barnet fra å lære å skrive til å skrive for å lære.

Håndskrift

Selv om mye av skrivingen foregår på skjerm og tastatur, er en funksjonell håndskrift fortsatt et viktig kommunikasjonsmiddel. Håndskriften bør være hensiktsmessig både for den som skriver og den som skal lese.

Bruker barnet for mye krefter på å utforme bokstavene leselig, står dette i veien for rettskriving, innhold og den kreative skriveprosessen. For å legge til rette for god håndskrift hjemme, bør barnet ha spisse blyanter, godt blyantgrep og riktig sittestilling.

Illustrasjon - skriveutvikling
Illustrasjon - skriveutvikling

Å veilede under skriving

Parallelt med den funksjonelle skriften, er det viktig å fokusere på hva, hvordan og for hvem barnet skal skrive.

Når vi skal veilede barna i tekstskapingen, er det viktig å gjøre barnet bevisst på at teksten har tre sider – innhold, form og formål.

Spør barnet: Hvem skal lese dette? Hva vil du si? Hvordan vil du si det?

Vær varsom med å bli en «korrekturleser» som har fokus utelukkende på å rette skrivefeil.

Det kan fort drepe skrivelysten til barnet. Velg for eksempel ut én feiltype å fokusere på av gangen, hvis du skal fokusere på rettskriving.

Skrivetips i hverdagen:

 • Lister; handlelister, ønskelister, pakkelister
 • Postkort og bursdagskort
 • Blogger
 • Kryssord
 • Chat/forum
 • Dagbok
 • Brev/e-post
 • Bildetekster
 • Dikt
 • Tankekart
 • Tegneserier
 • Hyttebok
 • Søke på nett

Del dette:

Tips en venn Skriv ut