Foreldrepulsen:

Helsesøster - rådgiver og veileder for barn og unge

Helsesøster er en del av skolehelsetjenesten. I tillegg til helsesøster består tjenesten av lege og fysioterapeut. Helsesøster vil som regel være den du møter først.
Helsesøster er en sykepleier med videreutdanning som er spesialist i forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge.
Helsesøster

En helsesøster har kunnskap om:

 • individet
 • familien
 • samfunnet
 • oppvekstforhold
 • helsetiltak rettet mot både individet og befolkningen
 • sykepleie, medisin, psykologi, sosiologi og sosialantropologi

Hos helsesøster kan du ta opp problemer av personlig karakter, som tristhet, seksualitet, prevensjon, matvaner, rus og lignende.

Helsesøster har taushetsplikt og du kan oppsøke skolehelsetjenesten uten å bestille time. 

Skolehelsetjenesten skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å:

 • skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom gjennom tiltak for å styrke foreldrenes mestring av foreldrerollen 
 • fremme barns og ungdoms lærings- og utviklingsmiljø
 • bidra til å legge til rette for godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø i skolen

Har barna spørsmål som er vanskelig å stille?

Kanskje Klara Klok har svaret. http://www.klara-klok.no/

Gjennom spørpsykologen.no kan du søke råd eller stille spørsmål. http://www.spørpsykologen.no/forside/

Ord og uttrykk:

 • Et individ (av latin individuum «udelelig») er en enkelt person
 • Sosialantropologi (fra gresk anthropos = menneske, og logos = fornuft, og fra latin societas = samfunn) er et fag innen samfunnsvitenskapen som studerer de sosiale og kulturelle sidene ved menneskelige samfunn.
 • Sosiologi er en av samfunnsvitenskapene. Sosiologiens fokus er relasjonene mellom menneskene som individer eller grupper (også hele samfunnet)
 • Psykososialt kan vi dermed forklare med hvordan vi kjenner at vi har det ”inni” oss når vi tenker på eller er i samspill med andre mennesker, dyr, ting vi gjør og sier, naturen og andre omgivelser

Kilde: Helsedirektoratet. Tilrettelagt av infoREGIas

Del dette:

Tips en venn Skriv ut