Illustrasjon - badeliv

Foreldrepulsen:

Skoletur til badeplassen

Skoleåret nærmer seg slutten, og sommeren er i gang flere steder i landet.

12. juni 2014 Les mer ››
Illustrasjon - fremmedspråk

Foreldrepulsen:

Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet

Å beherske fremmedspråk åpner dører og muligheter i elevenes framtid.

02. juni 2014 Les mer ››
Illustrasjon - skilsmisse

Foreldrepulsen:

Barn og skilsmisse

For mange foreldre er samlivsbrudd løsningen på en vanskelig situasjon. Alle brudd er forskjellige, men felles er at de innebærer en vond periode både for voksne og barn.

26. mai 2014 Les mer ››
Illustrasjon - eksamen

Foreldrepulsen:

Hvordan vurderes eksamen?

Alle tiendeklassinger skal opp i skriftlig eksamen i ett fag, og én muntlig eksamen. Det er klare retningslinjer for hvordan eksamensoppgavene skal vurderes.

19. mai 2014 Les mer ››
Illustrasjon - nettvett

Foreldrepulsen:

Nettvett

Bruken av nettbrett og smarttelefoner blant barn har økt betydelig de siste årene. Stadig flere og stadig yngre barn er på nett.

12. mai 2014 Les mer ››
Illustrasjon - mobbing

Foreldrepulsen:

Det meste om mobbing

Mange barn og unge opplever mobbing som kan få følger for resten av livet.

07. mai 2014 Les mer ››
Illustrasjon - leksehjelp

Foreldrepulsen:

Fortsatt tilgjengelig – leksehjelp på ungdomstrinnet

Det er ingen grunn til å være flau over at du ikke kan alt barnet gjennomgår på ungdomsskolen. Det er lenge siden du selv gikk på skolen.

28. april 2014 Les mer ››
Illustrasjon - turmat

Foreldrepulsen:

Barnas beste turmat

Lei av pølser og pinnebrød på søndagsturen? På tur i skog og mark får dere både fysisk aktivitet, familietid og naturopplevelser.

22. april 2014 Les mer ››
Illustrasjon - ensomme barn

Foreldrepulsen:

Ensomme barn og unge

I alle skolegårder og nabolag finnes det barn som føler seg ensomme og utenfor fellesskapet.

22. april 2014 Les mer ››
Illustrasjon - leksehjelp

Foreldrepulsen:

Utforske sammen – leksehjelp på mellomtrinnet

På mellomtrinnet blir det faglige nivået stadig mer avansert, og mange foreldre føler at de kommer til kort i leksesituasjonen.

31. mars 2014 Les mer ››
Spiseforstyrrelser

Foreldrepulsen:

Når maten blir en fiende

Spiseforstyrrelser er en psykisk lidelse knyttet til tanker og følelser om mat, kropp og vekt. Mange unge strever med å håndtere at kroppen forandrer seg i oppveksten.

24. mars 2014 Les mer ››
Illustrasjon - leksehjelp

Foreldrepulsen:

Tilrettelegge – leksehjelp på småskoletrinnet

Etter første klasse begynner mange barn å bli litt mer selvgående med leksene. Det er fortsatt viktig å være nær småskolebarna når de jobber med lekser.

19. mars 2014 Les mer ››
Illustrasjon - foreldre

Foreldrepulsen:

Foreldrenes rolle i læringsmiljøet

Alle foreldre kan være en ressurs for sine barns læring. I møte med skolen og som støtte i hjemmet, spiller foreldrene en avgjørende rolle for barnas resultater.

10. mars 2014 Les mer ››
Illustrasjonsfoto - fagtekster

Foreldrepulsen:

Å lese fagtekster

Mye av lesingen i skolen har som formål å øke kunnskap og innsikt i fagene.

25. februar 2014 Les mer ››