Foreldrepulsen:

For syk for skolen?

De aller fleste skolebarn er syke i blant. Noen ganger er det vanskelig å vurdere om barnet må være hjemme fra skolen.

Her finner du noen generelle råd for å hjelpe deg i vurderingen, og tips for å redusere risikoen for sykdom.

Sykdom

Skolebarn har rett og plikt til å gå på skolen, men av og til taler allmenntilstanden for at barnet må være hjemme. Hensynet til risikoen for forverring av eget barns sykdom og risikoen for å smitte andre, må veie tyngst.

Først må vi vurdere allmenntilstanden: Virker barnet sykt og slapt bør det være hjemme. Et barn med feber over 38 grader skal heller ikke på skolen. Omgangssyke går ofte noen runder på skolene om høsten og vinteren.

Illustrasjon - sykt barn
En skoledag kan være krevende, og barnet må være friskt og opplagt.

For å unngå at viruset nettopp går på omgang i månedsvis, er det viktig å huske på at den syke kan skille ut smittestoff i 48 timer etter at oppkast og diaré har stoppet opp. Vær ekstra nøye med hygienen i denne fasen.

Illustrasjon - sykt barn
Illustrasjon - sykt barn

Hygiene og forebygging

Håndvask er en av de enkleste og mest effektive hygienetiltakene for å redusere risikoen for smittsomme infeksjoner.

Gjør det til en vane å vaske hender grundig når dere kommer hjem fra skolen, handleturen eller besøk, og selvsagt alltid ved toalettbesøk og før matlaging og måltider.

Ta en grundig rengjøring når barna er friske igjen etter en sykdomsperiode.

Skift på sengene og skift håndklær som den syke har brukt.

Er det omgangssyke i hus, bør hygienetiltakene skjerpes ytterligere.

Vask hendene ofte med såpe og vann, det er mer effektivt enn hånddesinfeksjonsmidler basert på sprit.

Toalett, dørhåndtak og vask bør vaskes med en klorblanding, hvis overflaten tåler det.

Syk eller …?

Det kan være vanskelig å skille symptomer forårsaket av sykdom, og plager som skyldes andre forhold. Av og til kan for eksempel mistrivsel og mobbing på skolen manifestere seg i fysiske plager.

Det er viktig å være obs på andre årsaker hvis dere ikke finner noen sykdomsårsak til vedvarende eller gjentatte plager som for eksempel magesmerter, hodepine eller nedsatt matlyst.

Barn bør være hjemme:

  • hvis de virker slappe og uopplagte.
  • hvis de har feber over 38 grader.
  • hvis de har kastet opp eller hatt diaré de siste to døgnene.
  • hvis de har vannkopper som ikke er tørket inn.
  • hvis de har åpne, væskende brennkopper som ikke kan tildekkes.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut