Foreldrepulsen:

FAU – din kanal til skolen

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til et godt hjem-skole-samarbeid.

FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen. Her får du vite mer om hvordan FAU fungerer.

Hvem er FAU?

Alle foreldrene som har barn på en skole, danner til sammen skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger noen som skal være representanter i et arbeidsutvalg. Dette arbeidsutvalget fungerer som et styre for hele foreldrerådet, og kalles FAU.

Hvordan FAU velges og er sammensatt, avhenger av skolens størrelse og organisering. Det er vanlig at det er minst en foreldrerepresentant fra hver klasse eller trinn. Ofte har FAU vedtekter som forteller hvordan valgordningen er.

Illustrasjon - FAU
FAU bør samarbeide med både elevråd, skolens ledelse og ansatte. FAU kan også ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet.

Hvorfor har skolen FAU?

Opplæringsloven, Barneloven og FNs menneskerettighetserklæring slår fast at det er foreldrene som har hovedansvar for barns oppdragelse og læring. Derfor må skolen legge til rette for samarbeid, og FAU er et viktig organ i denne sammenhengen.

FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning i skolen, og har medansvar for at foreldrene bidrar til arbeidet for et godt læringsmiljø.

Illustrasjon - FAU

Hva gjør FAU?

Et FAU kan ha mange oppgaver og fokusområder, avhengig av hva behovene er på den enkelte skole. Mange FAU engasjerer seg i de fysiske forholdene ved skolen, og trafikkforholdene i skolens nærmiljø. Sosiale tiltak for foreldre og elever, ulike arrangementer, tiltak mot mobbing og for å forbedre læringsmiljøet, kan være andre oppgaver.

Noen FAU er også involvert i kurs og informasjonstilbud til foresatte, gjerne i samarbeid med skoleledelsen. Oppgfølging av enkelte prosjekter, for eksempel knyttet til IKT i skolen, skolevurdering, integreringssatsning eller bygge- og rehabiliteringsplaner, kan være aktuelle oppgaver for et FAU. Generelt utviklings- og planarbeid ved skolen engasjeres også gjerne FAU i.

FAU skal:

  • fremme fellesinteressene til foreldrene
  • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Del dette:

Tips en venn Skriv ut