Elevenes psykososiale skolemiljø

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Mobbing - mottiltak aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Oppvekst og kultur
Telefon:78 45 27 21 - 91 34 03 61
Epost:oppvekstleder@hasvik.kommune.no
Postadresse:9593 BREIVIKBOTN
Besøksadresse:9593 BREIVIKBOTN

Kontaktpersoner

Navn:Monika Olsen
Tittel:Oppvekstleder
Telefon:78 45 27 21
Mobil:91 34 03 61
Epost:oppvekstleder@hasvik.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-08-16 10:13
Gyldig fra2014-01-01
Gyldig til2018-12-31