Foreldrepulsen:

Barn og skilsmisse

For mange foreldre er samlivsbrudd løsningen på en vanskelig situasjon. Alle brudd er forskjellige, men felles er at de innebærer en vond periode både for voksne og barn.

Hvordan gjøre det lettere for barna?

Barn som står midt oppi et samlivsbrudd har ingen påvirkning på situasjonen og er prisgitt at de voksne rundt tilrettelegger så godt de kan. Når avgjørelsen om samlivsbruddet er tatt, er det viktig at barna forberedes grundig på hvilke endringer bruddet vil medføre. Snakk helst om dette før foreldrene flytter fra hverandre.

Illustrasjon - skilsmisse
Alle barn preges når foreldrene velger å gå hver til sitt, men de fleste klarer seg bra.

Understrek for barnet at det er helt uten skyld i bruddet. Selv om det er åpenbart for de voksne, er det ikke like selvsagt for barna. Si det tydelig og mange ganger. Dere kan gjerne også forklare at samlivsbruddet er nødvendig for at dere skal få det bedre, at det er en løsning på en vanskelig situasjon.

For de fleste barn er samarbeidet mellom foreldrene, og med andre voksne nært barnet, helt avgjørende for hvor godt barnet tilpasser seg den nye situasjonen. Ofte har de voksne ulike tolkninger av forholdene rundt bruddet, men det er viktig at alle forsøker å enes om og fortelle samme historie til barnet.

Illustrasjon - skilsmisse
Illustrasjonsfoto

Samarbeid med skolen

Det er alltid lurt at skolen er informert om viktige ting som skjer i livet til barnet. Et samlivsbrudd er så gjennomgripende for barnet at det vil påvirke barnet også på skolen.

Noen barn opplever endring i humør og atferd, for eksempel ved å bli mer sårbare eller aggressive.

En åpen dialog mellom foreldrene og skolen, kan hjelpe med å gi barnet den støtten det trenger for å håndtere det vanskelige.

Samarbeid også med skolen for å komme fram til gode rutiner for den nye hverdagen.

Dette kan for eksempel gjelde hvordan kommunikasjonsflyten mellom skolen og de to hjemmene skal være.

Har du barn som leveres på skolefritidsordning, skal du holde garderoben fri for frustrasjonslufting over den andre forelderen, både når du snakker med de ansatte eller med andre foreldre.

Ved henting og levering skal fokuset være på barnet og disse overleveringssituasjonene kan være ekstra sårbare for barnet i bruddfasen.

Generelle råd:

  • Lytt til barna og ta deres følelser på alvor.
  • Behold mest mulig kontinuitet i hverdagen.
  • Vær fleksible ved samværsorganisering.
  • Få til et godt samarbeid om barna.
  • Ikke snakk nedsettende om ekspartner.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut