Foreldrepulsen:

Bare et glass (eller to)

Julen er tid for hyggelige sammenkomster med venner og familie. Men i mange selskaper blir det mer alkohol enn det burde.

Det oppleves utrygt for barna. Hvor mange glass tåler barna at du drikker?

Å drikke foran barna

Barn trives best med edru voksne. De merker atferdsendringen raskt, oftest raskere enn vi tror. Barna merker at de voksne blir annerledes etter noen få glass, gjerne før vi merker endringen selv.

Det vi voksne kan oppfatte som «god stemning», kan virke utrygt og uforutsigbart for barna. Barn er totalt avhengige av at de voksne tar vare på dem og fungerer som de pleier. Barna har som regel heller ikke anledning til å forlate juleselskapet hvis de synes det er ubehagelig å være der.

Illustrasjon - alkohol i julen
Mange barn gruer seg til julaften på grunn av foreldrenes alkoholforbruk.

Rollemodell

Det er sterk sammenheng mellom foreldrenes alkoholforbruk og hvor mye barna drikker senere i livet. Ungdom vil ofte gå lengre enn sine foreldre når det gjelder rusmidler. Foreldre og venner er de påvirkningskildene som er nærmest hvert enkelt barn, og deres handlinger og holdninger har også spesielt stor innvirkning på barnet.

Barna tar med seg sin forståelse av foreldrenes tanker og handlinger om alkohol og andre rusmidler når de selv skal bestemme seg for hva de mener om å drikke eller ruse seg.

Illustrasjon - alkohol i julen

Hva synes barna selv?

Det finnes lite forskning om hvordan foreldres alkoholforbruk påvirker barna, fordi det er etisk vanskelig å forske på dette.

Likevel er det nyttig å lytte på fagfolk som jobber med denne problematikken, om hvilke erfaringer de har gjort seg.

Det er rimelig å anta at barn ikke liker å se sine foreldre ruspåvirket.

Barn sier gjerne at foreldrene drikker mindre enn de gjør.

De forteller også at grensen for når selskapet går fra å være trivelig til å bli ubehagelig, går tidligere enn det foreldrene tror.

Fakta om barn og alkohol:

  • Tre av fire voksne mener man bør la være å drikke sammen med barn.
  • 90 000 barn i Norge har minst én forelder som misbruker alkohol.
  • Hver fjerde nordmann synes andre foreldre har et dårlig forhold til alkohol.
  • Ungdom som får alkohol hjemme, drikker mer.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut