avinor logo

Informasjon fra Avinor

Økonomisk støtte - søknadsfrist 01.03.18

Avinor støtter idrettslag og andre lokale lag og foreninger som har aktiviteter for barn og unge inntil 19 år.

Vi behandler søknader fra lokale lag og foreninger én gang i året. Sponsoravtaler med idrettslag kan inngås for inntil tre år.

Søknadsfrist for støtte i 2018 (lokale lag og foreninger) er satt til 1. mars 2018. Tilsvarende frist for idrettslag er satt til 1. mars 2019.

Krav til deg som søker (i begge kategorier)

 • Avinor støtter kun aktiviteter som retter seg mot barn og ungdom til og med 19 år
 • Våre samarbeidspartnere skal ha økonomisk styring og kontroll
 • Laget/foreningen må ha organisasjonsnummer for å kunne søke
 • Aktivitetene skal gi Avinor positiv eksponering og synlighet

Avinor støtter ikke:

 • Aktiviteter som er i strid med god forretningsskikk
 • Enkeltpersoner
 • Aktiviteter som russebil, skoletur o.l.
 • Aktiviteter med religiøse eller politiske formål
 • Prosjekter med uryddig eller uklar organisering
 • Oppgaver som tilligger det offentlige
 • Idrettslag eller organisasjoner som ikke har aktiviteter for barn til og med 19 år

Søknader som ikke leveres innen fristen vil ikke bli behandlet. De som blir tildelt støtte blir kontaktet direkte.

For mer informasjon:

Ta kontakt med Tor Rasmussen, Lufthavnsjef Sørkjosen, på mobil 907 99 740.

Søk om støtte her:

Del dette:

Tips en venn Skriv ut